Зареєстровані кандидати в депутати Феодосіївської ОТГ
Округ №3

Скляренко Олександр Олександрович

АВТОБІОГРАФІЯ


Прізвище, власне ім’я (всі власні імена), по батькові (за наявності ): Скляренко
Олександр Олександрович
Число, місяць, рік народження: «14» вересня 1973року.
Місце народження: с. Іванковичі Васильківського району Київської області.
Громадянство: України.
Освіта: вища, юридична.
Посада (заняття): радник на громадських засадах по зв’язках з громадськістю
Всеукраїнської професійної спілки банківських та фінансових установ.
Місце роботи: тимчасово безробітний.
Партійність: безпартійний.
Наявність чи відсутність представницького мандата: представницький мандат
відсутній.
Наявність чи відсутність судимості: не судимий.
Адреса місця проживання: вул Польова с. Іванковичі, Васильківський район,
Київської області.